www.ZBIGNIEF.pl       IV.1989- Umar³ym lasom - akcja na Izerskich Garbach (Góry Izerskie)